Contact en informatie

Heeft u nog vragen over Innovatica, stelt u prijs op een nadere kennismaking of heeft u een reactie op inhoud of ontwerp van de site?

Mail dan naar innovatica at xs4all.nl of via onderstaand formulier. Bellen of schrijven kan natuurlijk ook.

Papieren brochures maakt Innovatica niet: enerzijds om het milieu te sparen en anderzijds om de bureaukosten te drukken.

Telefoon:
Mobiel: 06 - 48 38 79 18

Postadres:  
Innovatica, Dingostraat 118, 6531 PG Nijmegen.  

Overige informatie:

Innovatica hanteert, tenzij anders overeengekomen wordt, de ‘DNR 2005’  Deze branchevoorwaarden zijn algemeen aanvaard voor adviserende ingenieursbureaus en verkrijgbaar bij KIvI-NIRIA (zie: www.kiviniria.net ).

Na de intake ontvangt u een heldere offerte met plan van aanpak, de wederzijdse afspraken en de voorgestelde prijs. De tarieven liggen op senior-niveau en zijn per dienst verschillend. Op aanvraag kunt u daar informatie over krijgen.

Innovatica KvK-no.:       09118913 KvK Centraal Gelderland

Het BTW-nummer is:    NL066976005B01

Het gironummer is:      607 35 21 t.n.v. Innovatica, Nijmegen.

 
Invulformulier Contact:
Wij antwoorden indien u alle onderstaande velden heeft ingevuld.
Bedrijfsnaam
Vestigingsplaats
KvK-nummer (optie)
Naam Contactpersoon
Functie Contactpersoon
Telefoon
E-mail

Vraag: