Copyright: 

Het copyright voor het ontwerp van de site, het blokjeslogo en voor de teksten op deze site berust bij Innovatica en L.J. Lekkerkerk.

Innovatica is als merk gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau en als bedrijf ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland.

Ontwerp logo: ir.L.J. Lekkerkerk  
Ontwerp site: drs.B. Goedhart en ir.L.J. Lekkerkerk  
Teksten:  ir.L.J. Lekkerkerk  
Foto:  A. Hofer

Bij de overname van teksten van deze site gelieve u de bron te vermelden alsof u naar gedrukte teksten uit de (vak-)literatuur verwijst: 

in de tekst:              Lekkerkerk (jjjj)

in de literatuurlijst:    Lekkerkerk, L.J. (jjjj) titel, URL van de pagina, geraadpleegd op: dd-mm-jjjj

Ontwerpuitgangspunten van de site