Diensten van Innovatica

Innovatica levert organisaties maatwerk en blijft binnen haar competenties. Wanneer een opdracht niet past zal Innovatica proberen door te verwijzen binnen haar netwerk.

Advies                                                                                              

Een advies is gebaseerd op een goede probleemdefinitie en een scherpe analyse. Dat laatste is de grootste kracht van Innovatica. Pas wanneer probleem en oorzaken helder zijn, is het verkennen van oplossingsrichtingen mogelijk. Een oplossing moet passen bij de historie en de gewenste ontwikkeling van een organisatie steunen. De strategische visie van de organisatie moet dus wel duidelijk zijn om een passende oplossing uit de alternatieven te kunnen kiezen. Innovatica helpt desgewenst bij de implementatie van het advies.

Naar boven


Onderzoek                                                                               

Een goed advies vergt gedegen onderzoek in de organisatie. 

Hele andere vragen waar Innovatica onderzoek naar kan doen zijn vragen van overheden of brancheorganisaties. Als voorbeelden: "Heeft ons beleid innovatie gestimuleerd?" of: "Hoe is een bepaalde vorm van innovatie door middel van gericht beleid te stimuleren?" Innovatica probeert ook de in de advies- en onderzoeksopdrachten opgedane kennis en ervaring (uiteraard anoniem) te systematiseren en te verspreiden middels (wetenschappelijke) publicaties.

Naar boven


Opleiding en training                                                                                  

Een opleiding kan deel zijn van het implementeren van het advies. Ook voor andere opleidingsvragen kan Innovatica een interne opleiding of training ontwikkelen. Ten derde is het mogelijk om als (gast-)docent of afstudeerbegeleider in bestaande (open) trainingen of opleidingen (niveau HBO/WO) op te treden.

Naar boven


Overige diensten                                                                                     

Denk voor de volgende zaken ook aan Innovatica:

Software voor en automatisering van het innovatieproces lijkt volstrekt tegengesteld aan het onvoorspelbare karakter van innoveren. Maar sommige deelprocessen ervan zijn heel goed met, deels ook al bestaande, software te ondersteunen. Hierover is Innovatica in gesprek met een partij die de vereiste omvang en kennis heeft om de integratie van die losse tools tot stand te brengen en de eventuele implementatie te gaan verzorgen. Vraagt U hiernaar als het U interesseert (zie: Contact).

Naar boven