Kennismaken met: ir.L.J. Lekkerkerk 

De onderstaande droge opsommingen geven u een overzicht van mijn professionele achtergrond op basis waarvan ik uw organisatie van dienst kan zijn. Aan de orde komen:

Personalia:

1959-06-05

Geboren (en daarna getogen) te Schiedam,

1984-08-23       Gehuwd te (en verhuisd naar) Den Haag met A. Hofer,
1989, 1994       Vader geworden van 3 dochters te Den Haag,  
1998-04-29 Verhuisd naar Nijmegen.
       

Werkgevers (de afkortingen worden hierna gebruikt):

1997 - heden BK Afdeling Bedrijfskunde, Radboud Universiteit Nijmegen, Fac. der Managementwetenschappen
1996 - 1997 LA            Leeuwendaal advies b.v., Rijswijk ZH (adviseur en trainer)  
1985 - 1996 FBY Fokker Bedrijf Ypenburg, Rijswijk ZH (intern adviseur en projectleider)  
1984 - 1985 OV GEB-Utrecht, afd. Openbare Verlichting (afstudeerder TU-Delft)  

Nevenactiviteiten via Innovatica:

Onderstaande activiteiten ontplooi(de) ik naast het werk voor bovengenoemde werkgevers.

2009 - heden B&R-groep Innovatieadvies
2008 - heden TQL auteur onderdeel Innovatie
2005 - 2009 FBA Federatie Belasting Academie; Inleiding Onderzoek & begeleiden afstudeerproject HBO-master
2001 - 2006 ISBW Kwaliteitszorg Middenkader
2000 - 2001 ABK       Avondopleiding BedrijfsKunde, NSM, Docent Technology & Innovation
2000 - 2001 HAN MA International Business, gastdocent Business Innovation
1999 - heden ABK Avondopleiding Bedrijfskunde RU, afstudeerbegeleider
1998 - heden ABK Avondopleiding Bedrijfskunde NSM, meelezer doctoraalscripties
1993 - 1999 ISBW Kerndocent APICS-CIRM-programme en docent in drie modules
1992 - 1993 ISBW Opleiding Training Coaching: Productiemanager
1998 LA Nazorg adviesproject op verzoek van LA na vertrek

Afgeronde Opleidingen:

VWO 1977 Gymnasium B, Stedelijk Gymnasium te Schiedam  
ir.     1985 TU-Delft-Werktuigbouw, specialisatie Industriële Organisatie, prof.ir. J. in 't Veld
CIRM 1994 APICS-Certified in Integrated Resource Management
CQE 1995 ASQ-Certified Quality Engineer
CPE 2005 Cambridge Certificate of Proficiency in English.

Gevolgde Cursussen:

2002 BK Uitgebreide onderwijskwalificatie
2000    BK Classroom Communication (KUN-Universitair Talencentrum Nijmegen),
1998    BK           Basiskwalificatie docent (KUN-IOWO),  
1997  LA              Training adviseurs (LA-intern),  
1995        FBY   Continu verbeteren m.b.v. SPC (Mikrocentrum/Metron),  
1993    FBY            Systeem-auditing (HCG),
1992    FBY            Projectmanagement (Fokker/Schouten & Nelissen),  
1992    FBY            CATIA 'management awareness' (AT&T-Istel),  
1989    FBY            Effectief en persoonlijk leiderschap (SBO),
1989    FBY            Staftraining interne adviseurs (Fokker),  
1987    FBY            Robotica (bureau Anertek).  

Lidmaatschappen:

2009 - heden lid wetenschappelijke adviesraad m.b.t. delta5 i.s.m. Boudewijns & Roemen Groep, Nijmegen
1995 – 2005  ASQ: American Society for Quality  
1993 – 2005 APICS: American Production & Inventory Control Society  
1991 – heden   KivI: Koninklijk Instituut van Ingenieurs (sectie Bedrijfskunde, regio Gelderland)  
1982 – heden   Pandora dispuut van Industriële Organisatie (medeoprichter en naamgever), sinds 1993 tevens alumnivereniging van Industriële Organisatie  

Adviesprojecten intern bij werkgevers:

Onderzoeksprojecten:

BK      Eigen promotieonderzoek Innovatiestructuur van Organisaties (afronding 2010)  
BK      International Research Project 2001 Innovation through Networking, in Singapore en Nederland  

Begeleide Afstudeerprojecten:

Sinds 1997 heb ongeveer 65 WO-studenten begeleid bij hun doctoraalscriptie of masterthesis. Meestal deden zij het onderzoek in opdracht van bedrijven, op onderwerpen als:

Verzorgde en/of ontwikkelde Opleidingen, cursussen of trainingen (niveau cursisten):

Automatiseringsprojecten:

Publicatieoverzicht:

De links naar een deel van de artikelen vindt u onder publicaties.

Creatieve Namen of acroniemen:

dr.B.R.A.A.M. dr.Braam Register Accountant Adviseert het Management  
Western Werkgroep Eerste Semester Tweede Episode Revisie NBS
NAVY   project Nesten Automatisch Voorsnijden Ypenburg  
BOOM        Beleid ter Ontwikkeling en Ontplooiing van Medewerkers  
Innovatica eigen dienstmerk-handelsnaam
aKtIvIteiten  kop voor KivI-aktiviteitenrubriek
Pandora voor dispuut Industriële Organisatie (Pandora paste als eerste de ‘black-box-benadering' toe)  

Referenties: anderen over Lekkerkerk

U vindt hier enkele meningen over L.J. Lekkerkerk:

De mening van drs.J.D. den Breejen, sinds 1995 educatiemanager bij ISBW Opleiding Training Coaching te Houten:

'Inhoudelijk van hoogstaand niveau, een goede samenwerking en punctuele afwerking van opdrachten. Goede docenten en auteurs zijn schaars, Hans Lekkerkerk is er zeker één van'

Een citaat uit het getuigschrift van drs.D.W. Izaks, directeur van Leeuwendaal advies bv, d.d. 31-8-1997:

“Zoals ook al was gebleken uit het psychologisch onderzoek bij indiensttreding, toonde Hans een hoge intelligentie: zijn kwaliteiten om complexe problemen te analyseren e.d. liggen ruim boven het gemiddelde adviseursniveau. Daarnaast gaf hij blijk van zeer goede redactionele en communicatieve vaardigheden, onder meer als docent/trainer. Zonder twijfel was hij doorgegroeid naar een positie van senior adviseur bij ons bureau. …. We zijn ervan overtuigd dat hij ook daar [bij Bedrijfskunde aan de FdM van de RU] een professionele en collegiale aanwinst zal zijn”

Drs.P.W.A. Broekman, testpsycholoog over de uitslag van een IQ-test voor de vereniging Mensa (29 juni 1994):

“Uw hoogste percentielscore komt overeen met een IQ van 148 (SB).”  

Enkele van de gecoachte afstudeerders:

Roland (oktober 2000):

“Zijn humor en enthousiasme zijn een inspiratiebron geweest voor het uitvoeren van mijn onderzoek en ik denk dan ook met plezier terug aan deze afgelopen zeven maanden.”

Floris (mei 2000):

“Het was een plezierige ervaring om met Hans samen te werken. Ik voelde me als een vis in het water bij zijn benadering.” 

Marcel (november 1999):

“… bedanken voor zijn adviezen, snelle feedback en plezierige samenwerking.”

Thomas (augustus 1999):

“.. een speciaal woord van dank richten … voor zijn waardevolle en enthousiaste begeleiding.”

Mirjam (maart 1999):

“Ik dank hem voor het geven van (bij)sturing, voor de getoonde betrokkenheid en het vertrouwen in de goede afloop. Ik kijk terug op een prettige samenwerking.”

Frank (juli 1998):

“Mede door je ‘down to earth’ aanpak en inlevingsvermogen heb je mij op een zeer vakkundige wijze naar de eindstreep weten te loodsen. Jij bent voor mij het voorbeeld van academisch pragmatisme.”

Naar boven

Achtergrond van mijn missie

Altijd al fascineerde me het technisch vernuft van mensen dat allerlei artefacten bedenkt en maakt. Dat was een reden voor de keuze van Werktuigbouw als studierichting. Door ervaring tijdens stages en vakantiewerk verschoof mijn belangstelling naar de organisatie van de samenwerking bij ontwerp en productie. Dat was voor mij de reden om Industriële Organisatie als afstudeervariant te kiezen.

Het meewerken aan de realisatie van het Composietenbedrijf van Fokker op de locatie  Ypenburg (vanaf ongeveer 1987 tot 1992) was bijzonder boeiend. Terzijde: onder Composieten verstaat men vezelversterkte kunststofdelen (glas-, aramide- en koolstofvezel) en gelijmde aluminiumconstructies, beide al dan niet met honingraatmateriaal als sandwich uitgevoerd. Het Composietenbedrijf was een investeringsproject van ruim 220 miljoen gulden en het bedrijf was high-tech qua producten en processen en innovatief qua lay-out en organisatie (gebaseerd op JIT-ideeën en een productstroomgerichte structuur). Maar toch stoorde de inefficiënte (project-)organisatie mij. Dat moest toch beter kunnen dacht ik al snel en ik ben me vanaf die tijd in literatuur over projectmanagement en innovatie gaan verdiepen.

De in 1995 aangekondigde sluiting van Fokker Ypenburg gaf mij en andere betrokkenen achteraf wel het frustrerende gevoel jarenlang voor niets te hebben gewerkt of, positief geformuleerd, een erg dure (1 Mƒ!) on-the-job-training in Projectmatig Werken te hebben kunnen volgen.

De (wetenschappelijke) literatuur geeft de gezochte antwoorden op de vraag “Hoe kan je effectief en efficiënt innoveren?” ook nu nog maar ten dele. Ik kan dus nog enige tijd vooruit met mijn missie. Wel is er sinds ongeveer 2007 in de praktijk, onder de noemer sociale innovatie en slimmer werken, en in de wetenschap meer aandacht voor de organisatiestructuur als middel om organisatiedoelen te helpen realiseren.

Naar boven